CERTIFIKATION & AKREDITERING – SABS MARKERINGSORDNING

Produktcertificering er processen med certificering af, at et bestemt produkt har bestået ydeevne- og kvalitetssikringstests, der er fastsat i en standard eller forskrift, eller at det overholder en national og international standard eller forskrift, der regulerer kvalitet og minimumskrav til ydeevne.

 

OBLIGATORISK

Dette refererer til nogle produktcertificeringer, der er obligatoriske ved lov, afhængigt af det påtænkte marked for produktet eller tjenesten, og hvis de ikke anvendes korrekt, er underlagt lovhåndhævelse.

 

FRIVILLIG

Dette refererer til nogle produktcertificeringer, der er frivillige og udføres af producenter for at demonstrere produktkvalitet og opnå en markedsfordel.

 

SABS-MÆRKET

SABS Product Certification Scheme har til formål at give tredjepartsgaranti for produkternes kvalitet, sikkerhed og pålidelighed til forbrugeren. Tilstedeværelsen af ​​SABS-certificeringsmærket kendt som SABS-mærket på et produkt er en forsikring om overensstemmelse med specifikationerne. Overensstemmelsen sikres ved regelmæssig overvågning af producentens ydeevne ved regelmæssige eller overraskelsesinspektioner og testning af prøver udtaget fra fabrikken af ​​SABS-revisorer. SABS Product Certification Scheme (SABS Mark) fungerer på en upartisk, ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde overvåget af SANAS (South African National Accreditation Systems).

 

SABS Mark Scheme er i det væsentlige frivillig og er i vid udstrækning baseret på ISO/IEC 17065, som giver generelle regler for tredjeparts certificeringssystem til bestemmelse af overensstemmelse med produktstandarder gennem indledende test og vurdering af producentens kvalitetsstyringssystem, efterfulgt af overvågning, der tager hensyn til producentens kvalitetsstyringssystem og test af prøver fra fabrikationen og/eller det åbne marked.

 

SABS beskæftiger en kompliment fra personalet af kvalificerede revisorer til at imødekomme hele dets operationsområde. SABS-revisorerne er uddannet i evaluerings- og vurderingsteknikker til en høj grad af faglig kompetence.

 

Derudover er uafhængige laboratorier, der har demonstreret evner og et kvalitetssystem akkrediteret i henhold til ISO Guide 17025, blevet anerkendt for test af prøver.

 

SABS (azure.com)

SABS South Africa has a well-developed standards regime that is largely based on compulsory, regulator-lead definition, and qualification. South Africa has developed many standards over several decades that reflect specific conditions that relate to the natural and human environment. The South African Bureau of Standards (SABS) is a specialized South African statutory agency responsible for the promotion and maintenance of standardization and quality relating to commodities and the rendering of services. It is a specialized agency of the Department of Trade and Industry.  Its tasks include:

  • Publishing national standards
  • Testing and certifying products and services to standards
  • Developing technical regulations (compulsory specifications)
  • Monitoring and enforcing of legal metrology legislation
  • Promoting design excellence
  • Providing training on aspects of standardization

South Africa – Standards for Trade

South Africa – Trade – European Commission (europa.eu)